Rules

    Imtahan müddəti 30 dəqiqə təyin edilir.Imtahan müddəti ərzində cavab vermədiyiniz suallar qeydə alınmayacaq və müddət bitən kimi avtomatik olaraq verdiyiniz cavablarınızı və sualların doğru cavabını görə biləcəksiniz.