Zefer Dumanli

Azerbaijan

0

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Zefer Dumanli

Gorduyumuz her bir işə zəmanət veririk!

Elektron poçt:

dumanli.zefer@mail.ru

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

1) Aspirantura

2) Insititut daxili

3) Məktəbdaxili

4) Magistr

5) Abituriyent

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) 4 cu kurs

2) 4 cu qrup

3) 9ci sinif

4) 10cu sinif

5) 11ci sinif

6) 3 cu qrup

7) 2 ci qrup

8) 1 ci qrup

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyazi analiz

2) Riyaziyyat

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir