Tapdiq Quluzade

Azerbaijan

2

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Tapdiq Quluzade

Elektron poçt:

thg72@mail.ru

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) 1 ci qrup

2) 2 ci qrup

3) 3 cu qrup

4) 4 cu qrup

5) 3 cu kurs

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyaziyyat

2) Məntiq

3) Riyazi analiz

4) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

5) Ekonometrika

6) Fizika

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir