Miraga2 Ehedzade

Azerbaijan

0

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Miraga2 Ehedzade

Elektron poçt:

miraga.ehedzade@gmail.com

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

1) Orta məktəb

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) 5ci sinif

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyaziyyat

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir