Afer İmanzade

Azerbaijan

0

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Afer İmanzade

Müəlliməm

Elektron poçt:

afer.imanzade@mail.ru

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

1) Məktəbdaxili

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) 4 cu qrup

2) 7ci sinif

3) 8ci sinif

4) 9ci sinif

5) 10cu sinif

6) 11ci sinif

7) Müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi

8) Müəllimlərin işə qəbulu

9) 5ci sinif

10) 6cı sinif

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyaziyyat

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir