Nigar Əzizova

Azerbaijan

0

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Nigar Əzizova

ADPU

Elektron poçt:

azizovanigar85@gmail.com

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

1) Məktəbdaxili

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) Müəllimlərin işə qəbulu

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyaziyyat

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir