Tapdiq Quluzade

Azerbaijan

4

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Tapdiq Quluzade

Riyaziyyat ve mentiq

Elektron poçt:

tapdiqquluzade377@gmail.com

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

1) Abituriyent

2) Magistr

3) Dövlət qulluğu

4) Məktəbdaxili

5) Insititut daxili

6) Müəllimlərin işə qəbulu

7) Aspirantura

8) İT (İnformasiya Texnologiyaları)

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) 1 ci qrup

2) 2 ci qrup

3) 3 cu qrup

4) 4 cu qrup

5) 1 ci kurs

6) 2 ci kurs

7) Müəllimlərin işə qəbulu

8) 9ci sinif

9) 10cu sinif

10) 11ci sinif

11) 8ci sinif

12) 1 ci mərhələ

13) Müəllimin diaqnostik qiymətləndirilməsi

14) 2 ci mərhələ

15) 2-ci mərhələ MBA

16) SABAH qruplarına hazırlıq

17) 4 cu kurs

18) 7ci sinif

19) 5ci sinif

20) 6cı sinif

21) Ixtisas

22) İT (İnformasiya Texnologiyaları)

23) 3 cu kurs

24) 4 cü sinif

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyaziyyat

2) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

3) Riyazi analiz

4) Xətti cəbr və riyazi analiz

5)

6) Məntiq

7) Riyaziyyat1

8) Ekonometrika

9) İbtidai sinif

10) Web proqramlaşdırma

11) Riyaziyyat-2

12) Pedaqogika kurikulum

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir