Tapdiq Quluzade

Azerbaijan

2

Tədris materialları

Müəllim haqqında

Tapdiq Quluzade

Riyaziyyat

Elektron poçt:

thg72@mail.ru

Hazırladığı təhsil səviyyələri:

1) Məktəbdaxili

Hazırladığı ixtisas qrupu və ya mərhələlər:

1) 10cu sinif

2) 11ci sinif

3) 1 ci qrup

Hazırladığı fənnlər:

1) Riyaziyyat

2) Ekonometrika

3) Xətti cəbr və riyazi analiz

4) Riyazi analiz

5) Məntiq

6) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Məlumatlar yoxlanılmışdır

Müsahibədən keçmişdir