Riyaziyyat

\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)

3 Qiymətləndirmə